İslam Tarihine Bakış

Dünya üzerinde İslam dini esasları üzerine kurulmuş pek çok devlet var. Halkın çoğunluğunun müslüman olduğu yada farklı oranlarda islam kimliğine sahip insanların yaşadığı devletler var. Bu devletlerin ortk unsuru islam kimliğidir. Bu kimliğin aralarında her türli işbirliğine gitmeleri ve alternatif dengeler oluşturmaları elzemdir.