16 Türk Devletİ

16 TÜRK DEVLETİ
Hemen her dönemde devlet kuran Türklerin,günümüze kadar kaç devlet kurduğu konusu tartışılmaktadır.Cumhuriyetin kuruluş yıllarında hangi kıstaslara dayanılarak belirlendiği tam olarak anlaşılamayan ve sonradan Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenen onaltı Türk devleti diye bir konu vardır.O zamanlar nasıl belirlendiği günümüzde bile bilinemeyen ve daha sonraki yıllarda da yeterli bilimsel araştırmalara konu olmayan bu sorun,Türklerin geçmişlerinde daha farklı bir bilimsel bilinçle baktıkları günümüzde yeniden gündeme gelmiştir.Cumhurbaşkanlığı fosruna alınan Türk Devletleri daha sonraki yıllarda şu biçimde belirlenmiştir.

1.Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216)
2.Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216)
3.Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469)
4.Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)
5.Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745)
6.Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835)
7.Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983)
8.Uygur Devleti (M.S. 745-1368)
9.Karahanlılar (M.S. 940-1040)
10.Gazneliler (M.S. 962-1183)
11.Büyük Selçuklu İmparatorluğu M.S. 1040-1157
12.Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)
13.Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)
14.Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501)
15.Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858)
16.Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922)


Türk tarihi incelendiği zaman bu tablonun çok eksik olduğu anlaşılmaktadır.Tarihte,İmparatorlu,devlet,atabeylik,beylik ve hanlık gibi değişik türlerde kurulan Türk devleti sayısı çeşitli ayrımlara göre değişmektedir.Tarihçilerin değişik kıstaslarla konuya eğilmeleri,Türk Devletleri'nin sayısı konusunda kesin bir rakama ulaşılmasını günümüzde bile engellemektedir.Tüm Türk Devletleri ayrı ayrı bölgelerde belirli tarihler arasında bağımsızlıklarını elde etmişler ve egemenliklerini sürdürmüşlerdir.Değişik kesimlerden gelen tarihçilerin şimdilik üzerinde anlaşabildikleri tek konu,Tür Devletleri'nin sayısının onaltının çok üzerinde bulunduğudur.Ne var ki,birisinin devlet olarak benimsediğini diğeri benimsememekte vekesin bir sayı üzerinde anlaşabilmek giderek olanaksızlaşmaktadır.Ayrıca bu listede yer alan Batı Hun ve Avrupa Hun İmparatorluklarının aynı devlet olduğu ve Altınordu devletinin bir Türk Devleti Olmaktan çok bir Moğol Devleti olduğu konusunda da bilimsel kuşkular ve itirazlar bulunmaktadır.

Prof.Dr.Anıl Çeçen

Türk Devletleri